องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
S
 
  28-11-66 พิธีมอบประกาศนียบัตร ITA
  27-11-66 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
  21-11-66 จัดเตรียมสถานที่งานลอยกระทง ประจำปี 2566
  08-11-66 รับมอบโคมไฟโซล่าเซลล์จาก อบจ.ปราจีนบุรี
 
15 พ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
13 พ.ย. 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
30 ต.ค. 2566 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.บ้านหัวซา ภาคเรียนที่ 2/2566
20 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ต.ค. 2566 fghfg
11 ต.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 ก.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค (ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นชาดัด จำนวน 5,000 ต้น โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอาคารเอนกประสงค์ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 40 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด