องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการเข้าฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 13 พ.ค. 2564 ]289
2 รายงานผลการเข้าฝึกอบรมปฐมนิเทศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 85 [ 13 พ.ค. 2564 ]312
3 รายงานผลการเข้าฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 55 [ 13 พ.ค. 2564 ]292
4 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 13 พ.ค. 2564 ]285
5 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [ 13 พ.ค. 2564 ]283
6 รายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 65 [ 13 พ.ค. 2564 ]284
7 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 อบต.หัวหว้า [ 30 เม.ย. 2564 ]306
8 ภาคผนวก แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 อบต.หัวหว้า [ 30 เม.ย. 2564 ]296
9 ประกาศ แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 อบต.หัวหว้า [ 30 เม.ย. 2564 ]296