องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 241 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 8 [ 12 ก.ย. 2566 ]32
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2566 ]79
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธาณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ ปี พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]72
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การรับโอน(ย้่าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2566 ]59
5 รายงานผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]54
6 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]46
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]39
8 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ ปี พ.ศ.2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]31
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ) [ 23 พ.ค. 2566 ]43
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ) [ 16 พ.ค. 2566 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25