องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2167/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) [ 3 ส.ค. 2564 ]2
2 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกเมษายน 2564(เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [ 27 ก.ค. 2564 ]2
3 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกเมษายน 2564(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 15 ก.ค. 2564 ]4
4 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1983/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมตัวของบุคคล) [ 9 ก.ค. 2564 ]4
5 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 9 ก.ค. 2564 ]7
6 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1953/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท โรงเรียนกวดวิชา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 6 ก.ค. 2564 ]1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 2 ก.ค. 2564 ]2
8 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1852/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) [ 29 มิ.ย. 2564 ]5
10 เรื่อง ประชาสัมพันธ์วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2564 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13