องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 18 ต.ค. 2564 ]13
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" (เข็มที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 14 ต.ค. 2564 ]27
3 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราว [ 11 ต.ค. 2564 ]13
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ [ 7 ต.ค. 2564 ]26
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 6 ต.ค. 2564 ]22
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 6 ต.ค. 2564 ]13
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อ และหมายเลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ องค [ 28 ก.ย. 2564 ]30
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ องค์การบร [ 28 ก.ย. 2564 ]21
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง คนสวน [ 28 ก.ย. 2564 ]15
10 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราว [ 27 ก.ย. 2564 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15