องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]60
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค (ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]103
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นชาดัด จำนวน 5,000 ต้น โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]91
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอาคารเอนกประสงค์ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]89
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 40 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]103
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ ทำเส้นขอบสนามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]61
7 ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 8 จากบ้านครูวันเพ็ญ ไผ่สมบูรณ์ ถึงทางหลวงอบจ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2566 ]71
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 2 มิ.ย. 2566 ]45
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]39
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7