องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2565 [ 23 ก.ย. 2564 ]0
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2565 [ 23 ก.ย. 2564 ]0
3 นโยบายการบริหารีความเสี่ยง 2565 [ 23 ก.ย. 2564 ]0
4 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]0
5 ประกาศนโยบาย และแผนบริหารความเสี่ยง 2565 [ 23 ก.ย. 2564 ]0
6 แผนการประเมินความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]0
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]37
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]37
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]41
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]29
 
หน้า 1|2