องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 มี.ค. 2567 ]10
2 คู่มือ-การรับชำระภาษีป้าย [ 1 มี.ค. 2567 ]8
3 คู่มือ-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 1 มี.ค. 2567 ]11
4 คู่มือสำหรับประชาชน [ 18 พ.ย. 2565 ]24
5 คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 16 ต.ค. 2558 ]214
6 สำนักปลัด : ขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 16 ต.ค. 2558 ]208
7 กองคลัง : การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ต.ค. 2558 ]198
8 กองคลัง : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 16 ต.ค. 2558 ]190
9 กองคลัง : งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 16 ต.ค. 2558 ]210
10 กองช่าง : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 16 ต.ค. 2558 ]214
 
หน้า 1|2|3