องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 16 ต.ค. 2558 ]41
2 สำนักปลัด : ขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 16 ต.ค. 2558 ]30
3 สำนักปลัด : รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 16 ต.ค. 2558 ]41
4 กองคลัง : การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ต.ค. 2558 ]29
5 กองคลัง : การรับชำระภาษีป้าย [ 16 ต.ค. 2558 ]33
6 กองคลัง : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 16 ต.ค. 2558 ]34
7 กองคลัง : งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 16 ต.ค. 2558 ]38
8 กองช่าง : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 16 ต.ค. 2558 ]35
9 กองช่าง : การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 16 ต.ค. 2558 ]37
10 กองช่าง : การแจ้งขุดดิน [ 16 ต.ค. 2558 ]33
 
หน้า 1|2|3