องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]41
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 23 มี.ค. 2565 ]177
4 ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร [ 21 ก.พ. 2565 ]184
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ก.พ. 2565 ]187
6 สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือน ต.ค.2563-มี.ค.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]279
7 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]228