องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 6 บ้าน...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 1]
 
  วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 1 บ้าน...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 0]
 
  วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้นายอุดม คูศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้านำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ดำ...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 3]
 
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 13 บ้าน...[วันที่ 2021-07-31][ผู้อ่าน 1]
 
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า พร้อมด้วยนายเสน่ห์ พลไทร กำนันตำบลหัวหว้า นายประยูร สอนเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านหนองระเนตร และเจ้าหน้าที...[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 1 บ้าน...[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 12 บ้าน...[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 1]
 
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้ปลัดและรองปลัดนำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ไปร่วมสมทบกับนายเสน่ห์ พลไทร กำนันตำบลหัว...[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 4]
 
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้ปลัดและรองปลัดนำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ไปร่วมสมทบกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ต...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 5]
 
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 12 บ้า...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 6]
 
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 9 บ้า...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 1]
 
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 12 บ้า...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 6]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18