องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการนำถังดับเพลิงไปติดตั้งยังจุดต่างๆ ภายในแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นการเต...[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 3]
 
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยพัดบ้านพังเสียหาย ในพื้นที่ตำบลหัวหว้า ...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 9]
 
  วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านในโครงการผู้สูงอายุยากไร้ของ คามิลเลียน โซเซียล เซอร์เตอร์ ปราจีนบุรี ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก อบจ.ปราจีนบุรี ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ จึงได...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 5]
 
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลหัวหว้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการช่วยเห...[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 9]
 
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [วันที่ 2023-05-04][ผู้อ่าน 27]
 
  วันที่ 20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ออกให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4 และหมู่ 15 ตามโครงก...[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 48]
 
  วันที่ 20 เมษายน 2566 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดเนินผาสุก หมู่ 7 ตำบลหัวหว้า เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่...[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 22]
 
  วันที่ 18 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินซ่อมไฟรายทาง และเปลี่ยนไฟโซล่าเซลล์ หมู่ 6 บ้านหัวซา[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 24]
 
  วันที่ 10 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้า...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 58]
 
  วันที่ 7 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้ดำเนินการสนับสนุนรถน้ำ สำหรับฉีดล้างทำความสะอาดโบสถ์วัดหนองระเนตร เพื่อเตรียมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในช่วงเทศกาล...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 25]
 
  วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 23.30 น. ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สนับสนุนรถน้ำ อบต.ท่าตูม เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ชิพไม้สับในนิคมอุตหาสกรรม 304[วันที่ 2023-04-06][ผู้อ่าน 113]
 
  วันที่ 5 เมษายน 2566 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า นำรถดับเพลิงออกระงับเหตุเพลิงไหม้ พื้นที่หมู่ 6 ตำบลหัวหว้า[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 24]
 
  วันที่ 27 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เพื่อเป็นการป้องกันการ...[วันที่ 2023-03-27][ผู้อ่าน 35]
 
  วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED หมู่ 3 ...[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 44]
 
  วันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (หลอดไฟ) ส่งมอบ ณ สถานที่รวบรวมขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งไปกำจัดอย...[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 40]
 
  วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวหว้า พร้อมด้วยประชาชนตำบลหัวหว้า ร่ว...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 39]
 
  วันที่ 1 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปดำเนินการปรับปรุงถนนช่วงยูเทิร์น ทางไป หมู่ที่ 11 บ้านหนองระเนตร ตำบลหัวหว้า ...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 60]
 
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงส...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 32]
 
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวหว้า ชาวบ้าน รวมทั้งจิตอาสาหมู่บ้านตำบลหัวหว้า ร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิ ได้ไปทำความสะอาดสุสานนิมิตธร...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 37]
 
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ตั้งของหน่วยงานและบริเวณโดยรอบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สำนักงานทั้งภายนอก ภายในและพื้นท...[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 27]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27