องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 ตามถนนสายต่างๆในพื้นที่ตำบลหัวหว้า จำนวน 7 จุด[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน [วันที่ 2021-03-23][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2564[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 12]
 
  ขุดลอกรางระบายน้ำของหมู่บ้านเกาะสมอ ม.3 ตำบลหัวหว้า[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564[วันที่ 2021-02-08][ผู้อ่าน 11]
 
  มาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา[วันที่ 2021-02-03][ผู้อ่าน 10]
 
  ทีมงานป้องกันและกองสาธารณสุข ได้ออกไปดำเนินการถอนหญ้าและพรวนดินต้นชาดัด บริเวณทางเข้าหน้า อบต.หัวหว้า[วันที่ 2021-02-02][ผู้อ่าน 10]
 
  มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดให้กับโรงเรียนในตำบลหัวหว้าทั้ง 5 แห่ง รวมทั้ง ศพด.บ้านหัวซา[วันที่ 2021-02-01][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมล้างทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย[วันที่ 2021-02-01][ผู้อ่าน 10]
 
  มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดโรงเรียน[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 8]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13