องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการซ่อมถนนหมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการติดตั้งสายไฟและไฟส่องสว่างเพิ่ม บริเวณหมู่ 14 บ้านดอนสับฟาก[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ หม...[วันที่ 2022-05-13][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนเมืองสะอาด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ตามแผนการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาทุกเดือน โดยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง แล...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 1]
 
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการตรวจเช็คระบบเสียงตามสาย และซ่อมสายไฟแสงสว่าง หมู่ 6 บ้านหัวซา[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 1]
 
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า (ผู้ดูแลเด็ก) ได้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 1]
 
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการเปลี่ยนชุด Photo ควบคุมไฟแสงสว่าง หมู่ 1 บ้านหัวหว้า และซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 15 บ้านเกาะสมอ[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 4]
 
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยใช้ชุดตรวจแบบน้ำลาย[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 17]
 
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 1 บ้านหัวหว้า, หมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง และหมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 8]
 
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ หมู...[วันที่ 2022-05-04][ผู้อ่าน 14]
 
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ หมู...[วันที่ 2022-05-03][ผู้อ่าน 4]
 
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยใช้ชุดตรวจแบบน้ำลาย[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 4]
 
  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ หมู...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ หมู...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ หมู...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 13]
 
  วันที่ 27 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 7 บ้านหนองกาน้ำ (บริเวณเขตติดต่อหมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง)[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ 26 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ออกไปดำเนินการเปลี่ยนชุด Photo ควบคุมไฟแสงสว่าง หมู่ 10 บ้านหนองนก[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ 25 เมษายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 2]
 
  วันที่ 25 เมษายน 2565 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยใช้ชุดตรวจแบบน้ำลาย[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 2]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21