องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  วันที่ 19 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" (เข็มที่ 2) ให้กับประชาชนในตำบลหัวหว้าทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการ...[วันที่ 2021-10-19][ผู้อ่าน 12]
 
  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ภาพบรรยากาศของการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 70]
 
  วันที่ 27 กันยายน 2564 นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดโครงการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวห...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 46]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในตำบลหัวหว้าทั้...[วันที่ 2021-09-25][ผู้อ่าน 38]
 
  วันที่ 15 กันยายน 2564 นาวาโทจักรกฤษณ์ มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยปลัดอุดม คูศรี เป็นตัวแทนนายกสุรัชัย ทนสิงห์ ในการรับมอบดังกล่าว สำหรับใช้ปฏิบัติงา...[วันที่ 2021-09-15][ผู้อ่าน 30]
 
  วันที่ 13 กันยายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 1 บ้าน...[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 23]
 
  วันที่ 13 กันยายน 2564 คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ออกตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียน พร้อมกับนำแบบฝึกหัดไปแจกเด็กนักเรียนที่บ้านด้วย[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 26]
 
  วันที่ 12 กันยายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 11 บ้าน...[วันที่ 2021-09-12][ผู้อ่าน 19]
 
  วันที่ 11 กันยายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 13 บ้าน...[วันที่ 2021-09-11][ผู้อ่าน 22]
 
  วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 8 บ้าน...[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 17]
 
  วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 9 บ้าน...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 18]
 
  วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงพยาบาลส่งเ...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 13]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20