องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]0
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]0
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]0
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]33
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]43
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]13
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]11
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]11
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]11
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]10
 
หน้า 1|2