องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]64
2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ก.พ. 2566 ]56
3 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]56
4 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]95
5 การตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]53
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]48
7 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]52
8 หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]52
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]54
10 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวหว้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]126
 
หน้า 1|2|3|4|5|6