องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 10 ม.ค. 2566 ]25
2 คำขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร [ 10 ม.ค. 2566 ]26
3 คำขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ [ 10 ม.ค. 2566 ]26
4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดดร01 [ 8 เม.ย. 2564 ]262