องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 5 ก.ค. 2566 ]60
2 แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย [ 5 ก.ค. 2566 ]56
3 แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 ก.ค. 2566 ]57
4 แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการปิโตรเลียม [ 5 ก.ค. 2566 ]55
5 แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 5 ก.ค. 2566 ]48
6 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 10 ม.ค. 2566 ]91
7 คำขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร [ 10 ม.ค. 2566 ]90
8 คำขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ [ 10 ม.ค. 2566 ]81
9 แบบคำร้องขอลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดดร01 [ 8 เม.ย. 2564 ]320