องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]187
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 21 เม.ย. 2565 ]176
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2565 ]168
4 การรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]185
5 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]332
6 รายงานสถานะการเงินปีงบประมาณ-พ.ศ.2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]315
7 สรุปรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า (ในช่วง 3 ปี) [ 30 ก.ย. 2557 ]295