องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม [ 24 ก.พ. 2566 ]58
2 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ [ 6 ม.ค. 2566 ]24
3 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวหว้า [ 18 มี.ค. 2565 ]149
4 คู่มือขั้นตอนการรับสมัครเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา [ 1 มี.ค. 2565 ]175
5 ข้อกำหนดแนบท้ายแบบรูปรายการก่อสร้าง ว 89 [ 25 มิ.ย. 2564 ]227
6 ตัวอย่าง e-Bidding จ้างก่อสร้าง ว 89 [ 25 มิ.ย. 2564 ]206
7 วิธีขายทอดตลาด รถยนต์และ พัสดุทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2564 ]289
8 บันทึกขอความเห็นชอบใช้วัสดุนำเข้า ว 89 [ 11 มิ.ย. 2564 ]632
9 ขั้นตอนกำหนดคุณลักษณะ ว 89 [ 10 มิ.ย. 2564 ]805
10 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเจรจาตกลงราคา [ 10 มิ.ย. 2564 ]306
 
หน้า 1|2|3