องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 283 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า [ 3 ม.ค. 2567 ]54
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ตำแหน่ง คนงาน [ 3 ม.ค. 2567 ]55
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]104
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]73
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่ง คนสวน [ 4 ธ.ค. 2566 ]70
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]75
27 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]80
28 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.บ้านหัวซา ภาคเรียนที่ 2/2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]156
29 ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]114
30 fghfg [ 18 ต.ค. 2566 ]146
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29