องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 283 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 8 ก.พ. 2566 ]104
72 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปราจีนบุรี [ 8 ก.พ. 2566 ]119
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง) [ 31 ม.ค. 2566 ]141
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]96
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 26 ม.ค. 2566 ]153
76 รายงานฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปี 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]76
77 รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]72
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) [ 5 ม.ค. 2566 ]161
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา) [ 5 ม.ค. 2566 ]152
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]95
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29