องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 283 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 8 ธ.ค. 2565 ]83
82 เชิญร่วมโครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก ประจำปี2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]44
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]102
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 17 พ.ย. 2565 ]155
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 11 พ.ย. 2565 ]164
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]158
87 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยนายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า รวมทั้งคณะผู้บริหาร และกำนัน/ผู้ใหญ่ ตำบลหัวหว้า ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]173
88 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]90
89 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 2 พ.ย. 2565 ]87
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]96
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29