องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 283 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1953/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท โรงเรียนกวดวิชา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 6 ก.ค. 2564 ]252
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 2 ก.ค. 2564 ]311
163 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1852/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]262
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) [ 29 มิ.ย. 2564 ]259
165 เรื่อง ประชาสัมพันธ์วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2564 ]274
166 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 มิ.ย. 2564 ]236
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2564 ]308
168 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปี 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]293
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 4 มิ.ย. 2564 ]309
170 นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า [ 2 มิ.ย. 2564 ]180
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29