องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  ทีมงานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า นำรถน้ำไปดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน พื้นอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ซึ่งเป็นการเต...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 16]
 
  ทีมงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า นำรถกระเช้าไฟฟ้าไปดำเนินการตัดกิ่งไม้หน้าศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 13]
 
  นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ลงพื้นที่หมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์ เพื่อนำเงินไปมอบให้กับประชาชนที่บ้านได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยพัดบ้านพังเมื่อวันที่ 17...[วันที่ 2021-06-02][ผู้อ่าน 25]
 
  จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-05-27][ผู้อ่าน 45]
 
  เจ้าหน้าที่ของ อบต.หัวหว้า เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 17 บ้านหนองไฮ ของตำบลหัวหว้า[วันที่ 2021-05-22][ผู้อ่าน 28]
 
  นายสุรชัย ทนสิงห์ นายก อบต.หัวหว้า ได้นำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์ ที่ประสบเหตุวาตภัยพัดบ้านเรือนได้รับควา...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 30]
 
  มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน ร่วมกับ บริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 28]
 
  26 เมษายน 2564 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 ยุคชีวิตวิถีใหม่ new normal ประชุมนอกห้องประชุม[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 75]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงสูง ในหมู่ที่ 17 และ ม.1 ตำบลหัวหว้า พร้อมได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ให้กับประชาชน ในการทำความสะอาดในบ...[วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 112]
 
  วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายก อบต.หัวหว้า ได้ดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลหัวหว้าทุกครัวเรือน[วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 205]
 
  บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ ได้นำเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ มามอบให้กับ อบต.หัวหว้า[วันที่ 2021-04-22][ผู้อ่าน 52]
 
  การฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ม.1 ตำบลหัวหว้า[วันที่ 2021-04-20][ผู้อ่าน 55]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20