องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  5 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 67]
 
  4 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ 1 บ้านหัวหว้า[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 62]
 
  4 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ภายในบริเวณวัดหนองหูช้าง หมู่ 8 ตำบลหัวหว้า[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 63]
 
  4 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการเด็กหัวหว้าโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนภายในตำบลหัวหว้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 1. ปลูกฝังท...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 74]
 
  3 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 20.20 น. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ออกไปดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณตลาดเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า เนื่องจากไฟลุกไหม้ที่หม้อแปลงไฟฟ้า[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 50]
 
  3 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการเดินสายสัญญาณเสียงตามสาย หมู่ 5 บ้านหัวซา[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 51]
 
  2 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดเสี่ยงและบริเวณแหล่งชุมชนต่างๆ ของตำบลหัวหว้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ...[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 46]
 
  2 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ 2, หมู่ 3 และหมู่ 15 บ้านเกาะสมอ[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 49]
 
  1 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก หมู่ 5 บ้านหัวซา[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 48]
 
  27 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการซ่อมสายไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 11 บ้านหนองระเนตร และดึงสายไฟหมู่ 6 บ้านหัวซา[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 48]
 
  26 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการรื้อสายไฟและโคมไฟแสงสว่าง หมู่ 5 บ้านหัวซา[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 46]
 
  25 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการทาสีทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุบริเ...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 52]
 
  20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่อินทรีย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ศ...[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 50]
 
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในงานทำบุญอาคารสำนักงาน อบต.หัวหว้า ที่ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมแล้วเสร็จ เพื่อความเป็นสิ...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 46]
 
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหั...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 49]
 
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ามอบหมายให้นายขจรศักดิ์ ใจดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ากล่าวเปิดงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิ...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 44]
 
  11 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการติดตั้งสายไฟและโคมไฟ ซ่อมไฟส่องแสงสว่าง ตัดไม้ข้างทาง หมู่ 1 บ้านหัวหว้า[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 44]
 
  8 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ 7 บ้านหนองกาน้ำ[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 45]
 
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประสานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อประชุมซักซ้...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 53]
 
  30 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการติดตั้งไฟ LED และซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 47]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26