องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  งานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ 110 ปี ประจำปี 2561[วันที่ 2018-12-25][ผู้อ่าน 151]
 
  โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาปรับปรุงทาสีรั้วหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา[วันที่ 2018-12-25][ผู้อ่าน 150]
 
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561[วันที่ 2018-11-22][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัววหว้า โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวหว้า ณ หอประชุม อบต.หัวหว้า[วันที่ 2018-09-15][ผู้อ่าน 197]
 
  โครงการเยาวชนวัยใส รักดี ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวหว้า ณ หอประชุม อบต.หัวหว้า[วันที่ 2018-09-15][ผู้อ่าน 154]
 
  อบต.หัวหว้า ร่วมงานถนนสายวัฒนธรรม[วันที่ 2018-09-11][ผู้อ่าน 153]
 
  การแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-09-06][ผู้อ่าน 147]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-08-29][ผู้อ่าน 145]
 
  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-08-27][ผู้อ่าน 148]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2561[วันที่ 2018-08-24][ผู้อ่าน 142]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 [วันที่ 2018-08-15][ผู้อ่าน 142]
 
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิง...[วันที่ 2018-08-12][ผู้อ่าน 143]
 
  พิธีช่วงเช้า ถวายข้าวสารอาหารแห้ง วันแม่ 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง[วันที่ 2018-08-12][ผู้อ่าน 144]
 
  โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลหัวหว้า ประจำปี 2561[วันที่ 2018-08-03][ผู้อ่าน 141]
 
  ประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า และอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[วันที่ 2018-07-31][ผู้อ่าน 143]
 
  จกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [วันที่ 2018-07-28][ผู้อ่าน 141]
 
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาค...[วันที่ 2018-07-28][ผู้อ่าน 137]
 
  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561[วันที่ 2018-07-26][ผู้อ่าน 140]
 
  โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2560 (ความร่วมมือ ทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์) กิจกรรมสร้างฝายแกนหินก่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ณ คลองโสม หมูที่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์[วันที่ 2018-07-17][ผู้อ่าน 169]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561[วันที่ 2018-07-16][ผู้อ่าน 136]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26