องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  มาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา[วันที่ 2021-02-03][ผู้อ่าน 165]
 
  ทีมงานป้องกันและกองสาธารณสุข ได้ออกไปดำเนินการถอนหญ้าและพรวนดินต้นชาดัด บริเวณทางเข้าหน้า อบต.หัวหว้า[วันที่ 2021-02-02][ผู้อ่าน 150]
 
  มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดให้กับโรงเรียนในตำบลหัวหว้าทั้ง 5 แห่ง รวมทั้ง ศพด.บ้านหัวซา[วันที่ 2021-02-01][ผู้อ่าน 249]
 
  กิจกรรมล้างทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย[วันที่ 2021-02-01][ผู้อ่าน 160]
 
  มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดโรงเรียน[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 144]
 
  ซ่อมแซมถนนบ้านเกาะสมอ หมู่ 3 และหมู่ 15[วันที่ 2021-01-22][ผู้อ่าน 229]
 
  ซ่อมแซมถนนเส้น หมู่ 1 บ้านหัวหว้า - หมู่ 10 บ้านหนองนก[วันที่ 2020-12-29][ผู้อ่าน 144]
 
  งานเฉลิมฉลอง 112 ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี 2563[วันที่ 2020-12-18][ผู้อ่าน 146]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563[วันที่ 2020-12-07][ผู้อ่าน 147]
 
  5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ[วันที่ 2020-12-05][ผู้อ่าน 144]
 
  ก่อสร้างฝายกระสอบทรายคลองน้ำไหล หมู่ 3 บ้านเกาะสมอ[วันที่ 2020-12-04][ผู้อ่าน 150]
 
  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้สั่งการให้พนักงาน อบต.หัวหว้า ไปดำเนินการก่อสร้างฝายกระสอบทรายคลองน้ำไหล หมู่ 3 บ้านเกาะสมอ เพื่อเป็นการ...[วันที่ 2020-11-18][ผู้อ่าน 140]
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-10-31][ผู้อ่าน 148]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 137]
 
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[วันที่ 2020-10-23][ผู้อ่าน 163]
 
  ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย[วันที่ 2020-10-19][ผู้อ่าน 207]
 
  เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า[วันที่ 2020-10-16][ผู้อ่าน 153]
 
  พิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเศียร[วันที่ 2020-10-14][ผู้อ่าน 195]
 
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9[วันที่ 2020-10-13][ผู้อ่าน 154]
 
  โครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย"[วันที่ 2020-09-29][ผู้อ่าน 199]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26