องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  การรับหีบบัตรการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หลังจากปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งของทุกหน่วยเลือกตั...[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 231]
 
  การส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1-17 ตำบลหัวหว้า เมื...[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 230]
 
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าจัดการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 248]
 
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 6 บ้านหัวซา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 218]
 
  19 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ คลองน้ำไหล หมู่ 15 บ้านเกาะสมอ[วันที่ 2021-11-19][ผู้อ่าน 238]
 
  วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 นายอุดม คูศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ไปดำเนินการก่อสร้างฝายกระสอบ...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 227]
 
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 11 บ้านหนองระเนตร เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพ...[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 221]
 
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ทีมงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ได้ไปดำเนินการเก็บขยะที่ศูนย์พักคอย หมู่ 11 โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 234]
 
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการซ่อมท่อน้ำประปาจากประปาหมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย ที่ต่อไปใช้งานหมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 231]
 
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 7 บ้านหนองกาน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 223]
 
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพ...[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 212]
 
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 3 บ้านเกาะสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ร...[วันที่ 2021-11-08][ผู้อ่าน 203]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที...[วันที่ 2021-11-08][ผู้อ่าน 370]
 
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพ...[วันที่ 2021-11-08][ผู้อ่าน 225]
 
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 6 บ้านหัวซา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ...[วันที่ 2021-11-07][ผู้อ่าน 210]
 
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 4 บ้านหายโศก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระ...[วันที่ 2021-11-06][ผู้อ่าน 207]
 
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 3 บ้านเกาะสมอ, หมู่ 7 บ้านหนองกาน้ำ และหมู่ 15 บ้านเกาะส...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 198]
 
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 2 บ้านเกาะสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ร...[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 217]
 
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 10 บ้านหนองนก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระ...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 212]
 
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแ...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 217]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32