องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2567

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

โทร. 037 - 210833    เอกสารประกอบ :
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว :