องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.บ้านหัวซา ภาคเรียนที่ 2/2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566    เอกสารประกอบ : ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.บ้านหัวซา ภาคเรียนที่ 2/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :