องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]290
42 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]256
43 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]277
44 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]273
45 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564 [ 1 ต.ค. 2561 ]255
46 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]249
47 เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 9 ต.ค. 2560 ]249
48 เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 9 ต.ค. 2560 ]253
49 เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]249
50 ประกาศกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]255
 
|1|2|3|4หน้า 5|6