องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลหัวหว้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลหัวหว้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลหัวหว้า กรณีเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลหัวหว้า จำนวนทั้งหมด 231 หลังคาเรือน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือจำนวน 230 หลังคาเรือน

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-04
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-10
2023-04-07