องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลหัวหว้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลหัวหว้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลหัวหว้า กรณีเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลหัวหว้า จำนวนทั้งหมด 231 หลังคาเรือน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือจำนวน 230 หลังคาเรือน

2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-07
2024-05-05
2024-05-03
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-07