องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้นายอุดม คูศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้านำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอ


วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้นายอุดม คูศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้านำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยของตำบลหัวหว้า ณ โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร (โรงเรียนเก่า) ข้างวัดหนองระเนตร เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2021-09-15
2021-09-13
2021-09-13
2021-09-12
2021-09-11
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-07
2021-09-05
2021-09-04