องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้ปลัดและรองปลัดนำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ไปร่วมสมทบกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหัวหว้า ร่วมกันทำควา


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้ปลัดและรองปลัดนำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ไปร่วมสมทบกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหัวหว้า ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดป่าหนองใหญ่ โดยจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์พักคอย เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2021-09-15
2021-09-13
2021-09-13
2021-09-12
2021-09-11
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-07
2021-09-05
2021-09-04